Kontakt

tel.  664 788 012

 

e-mail:


sklep@delikatesy-orientalne.pl

 

sklep stacjonarny w Łodzi


ul. Boj. Getta Warszawskiego 16

91-438 Łódź


pn-pt w godz. 11-17


przyjmujemy płatności kartą

Płatności

                           

 

Regulamin Sklepu Inernetowego

DELIKATESY ORIENTALNE

I. Informacje ogólne

Regulamin poniższy reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem platformy Delikatesy Orientalne, działającej pod adresem internetowym: www.delikatesy-orientalne.pl

DEFINICJE

Właściciel platformy delikatesy-orientalne.pl:

FUH ADAL Alicja Adamczewska

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

ul. Boj Getta Warszawskiego 16, 91-438 Łódź,

NIP 7251008356,

REGON 470937582,

adres poczty elektronicznej: sklep@delikatesy-orientalne.pl,

numer telefonu: tel 426578178.

Sprzedawca – FUH ADAL Alicja Adamczewska

ul. Boj Getta Warszawskiego 16, 91-438 Łódź,

Zamawiający/Klient – jest to osoba fizyczna (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
Platforma delikatesy-orientalne.pl - rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym www.delikatesy-orientalne.pl służącą do prezentacji towarów oferowanych przez sklep oraz składaniu i ewidencjonowaniu zamówień.
Towar /Produkt/Produkty - są to towary oferowane przez sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym i stacjonarnym.
Cena - jest to cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia towaru. Ceny towarów znajdujących się na platformie delikatesy-orientalne.pl wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
Dostawca - jest to firma kurierska współpracująca ze sprzedawcą ("Firma Kurierska") . Sprzedawca zapewnia dostarczenie towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Koszt dostarczenia towaru – są to opłaty za dostawę towaru do zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na platformie delikatesy-orientalne.pl podczas dokonywania przez zamawiającego zamówienia towaru.
Sklep - jest to sklep stacjonarny działający pod marką Delikatesy Orientalne w Łodzi przy ul. Boj. Getta Warszawskiego 16

Zamówienie – jest to zestaw towarów określonych do realizacji przez zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawarta między Zamawiającym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r(Dz.U. 1964 nr 16, poz.93 ze zm.).

Konto– oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – informator za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.delikatesy-orientalne.pl

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

II.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

III. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.Udostępnione są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

- Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Nr konta 55 1020 3352 0000 1502 0011 3407 Bank PKO BP

- Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu:

PayU, PayPal, Przelewy24

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z Państwa wyborem przed złożeniem zamówienia.

3. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Zamawiający jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

IV. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU

1. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Odbiór osobisty

- Przesyłka kurierska - Kurier DHL lub UPS

- Przesyłka kurierska pobraniowa DHL lub UPS

Koszty dostawy podane są w zakładce "Dostawa i Płatności"

2. Termin dostawy produktów do Klienta - wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.
Początek biegu terminu dostawy produktu liczymy w następujący sposób:

- w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

- w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

- w przypadku odbioru osobistego produktu - do 2 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 dni roboczych. O gotowości produktu do odbioru Zamawiający zostanie dodatkowo poinformowani e-mailem na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Początek biegu terminu gotowości towarów do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

-w przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

- w przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


V. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia

- pisemnie na adres: Delikatesy Orientalne ul. Boj. Getta Warszawskiego 16, 91-438 Łódź

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@delikatesy-orientalne.pl

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu , której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zgodnie z art 34 ust. 2 Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Należy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VI.REKLAMACJE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Klient na prawo po wykryciu wady (przed upływem terminu ważności produktu spożywczego)

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do oświadczenia lub żądania.

Klient zobowiązany jest dostarczyć (przesłać) wadliwy towar na nasz koszt na adres (Delikatesy Orientalne, Ul. Boj.Getta Warszawskiego 16 , 91-438 Łódź).

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Klientowi towaru, ale przed upływem terminu ważności podanym na opakowaniu

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami. Patrz zakładka

"Zwroty i reklamacje"

VII Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedawca

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały zawarte w zakładce „ Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych”

VIII. Postanowienia końcowe

1.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.(Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenckich z 30.05.2014) Kwestie sporne, jeśli Klien twyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Logowanie

Koszyk PL

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep internetowy Shoper.pl